Tổng hợp quy trình quản trị tài chính kế toán thực tế: tải miễn phí

Hiện nay, những bạn sinh viên kế toán mới ra trường thường không hiểu được quy trình kế toán thực tế là như thế nào ? Do đó, web kế toán xin giới thiệu với các bạn bộ tài liệu tổng hợp toàn bộ quy trình quản trị tài chính kế toán thực tế nhằm giúp các bạn có cái nhìn toàn diện về quy trình hoạt động của từng nhân viên từ đó bạn có thể ra quyết định chính xác cho việc tái cấu trúc lại bộ phận kế toán để hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời có những quy định chặt chẽ để quản lý thu chi tiền và tài sản hiệu quả, tránh lãng phí và thất thoát.

>>Xem thêm bài viết: Bí quyết học kế toán thực hành để tăng cơ hội việc làm kế toán

Tổng hợp quy trình quản trị tài chính kế toán thực tế: tải miễn phí

Tổng hợp quy trình quản trị tài chính kế toán thực tế: tải miễn phí

Tài liệu bao gồm những nộI dung sau:

 1. Hướng dẫn công việc hạch toán
 2. Một số biểu mẫu tài chính
 3. Quy chế chi tiêu nội bộ
 4. Quy chế kiểm toán nội bộ
 5. Quy định về chứng từ thanh toán
 6. Quy trình về lập kế hoạch chi phí
 7. Quy trình tạm ứng duyệt mua và duyệt chi
 8. Quy trình quyết toán thuế CAT
 9. Quy trình tạm ứng
 10. Quy trình thu chi tiền mặt
 11. Quy trình tính lương
 12. Luân chuyển chứng từ

Download tại đây: Tổng hợp quy trình quản trị tại chính kế toán thực tế

Nguồn: http://ke-toan.com

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*