Tổng hợp mẫu sổ sách kế toán thông dụng

Là một kế toán viên chắc hẳn các bạn đã từng làm quen với khái niệm sổ sách kế toán và giúp cải thiện khả năng học kế toán thực hành đối với những sinh viên mới ra trường. Sổ kế toán là những tờ sổ sách được thiết kế một cách khoa học và hợp lý, có mối liên hệ mật thiết với nhau, được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng các phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu các chứng từ kế toán…Sau đây Web kế toán xin giới thiệu với các bạn các mẫu sổ sách kế toán cơ bản và thông dụng cho các doanh nghiệp.

Các mẫu sổ sách kế toán thông dụngCác mẫu sổ sách kế toán thông dụng

 1. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 2. Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào trực tiếp
 3. Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 5. Biên bản đối chiếu công nợ
 6. Biên bản kiểm quý
 7. Chứng từ ghi sổ
 8. Đối chiếu công nợ phải thu
 9. Mẫu chứng từ Chi
 10. Mẫu chứng từ Thu
 11. Sổ cái tài khoản
 12. Sổ chi phí sản xuất kinh doanh
 13. Sổ chi tiết bán hàng
 14. Sổ chi tiết quỹ tiền mặt
 15. Sổ chi tiết tài khoản
 16. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
 17. Sổ nhật ký bán hàng
 18. Sổ nhật ký chi tiền
 19. Sổ nhật ký chung
 20. Sổ quỹ tiền mặt theo ngày
 21. Sổ quỹ tiền mặt
 22. Sổ tiền gửi ngân hàng
 23. Sổ tổng hợp tài khoản đối ứng
 24. Thuyết minh báo cáo tài chính

>>Download tổng hợp các mẫu sổ sách thông dụng

Nguồn: http://ke-toan.com

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*