List/Grid

Tin tức kế toán - thuế Subscribe to Tin tức kế toán - thuế

Năm 2013, sẽ ban hành lại hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Năm 2013, sẽ ban hành lại hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Dự kiến, năm 2013 sẽ cập nhật xong và ban hành lại hệ thống này, đồng thời, nghiên cứu ban hành các chuẩn mực kế toán chưa được ban hành… Read more »

Chậm nộp hồ sơ khai thuế bị phạt tới 5 triệu đồng

Chậm nộp hồ sơ khai thuế bị phạt tới 5 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về thuế nhằm thay thế Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày… Read more »