Thủ tục mua hóa đơn lần đầu

Khi học kế toán trên ghế nhà trường, bạn chưa có cơ hội tiếp xúc với các loại chứng từ nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc mua hóa đơn lần đầu. Do đó, web kế toán xin chia sẽ với các bạn về thủ tục mua hóa đơn lần đầu cần chuẩn bị các bước sau:

 • Các bước thực hiện

 • Doanh nghiệp cần mua hóa đơn tiến hành làm các hồ sơ cần thiết để mua hóa đơn.

 • Doanh nghiệp giới thiệu người đến nộp hồ sơ tại chi cục thuế tỉnh thành phố thuộc trung ương, cán bộ tiếp nhận và gửi lại giấy xác nhận nộp hồ sơ;

 • Cơ quan thuế cử cán bộ đến trụ sở doanh nghiệp kiểm tra thực tế.

 • Đại diện doanh nghiệp đến chi cục thuế để nhận sổ mua hóa đơn và hóa đơn mua lần đầu.
Thủ tục mua hóa đơn lần đầu

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu

 • Hồ sơ mua hóa đơn lần đầu

 • Đơn xin mua hóa đơn (có mẫu kèm theo)

 • Giấy giới thiệu của doanh nghiệp đối với người đi mua hóa đơn.

 • Chứng minh thư nhân dân của người đi mua hóa đơn.

 • Biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Số lượng hồ sơ 01 bản..

 • Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc: sẽ được cấp 01 sổ mua hóa đơn và hóa đơn mua lần đầu.

 • Lệ phí

Theo quy định của Chi cục thuế.

Nguồn: http://ke-toan.com.

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*