List/Grid

Thư giản kế toán Subscribe to Thư giản kế toán

Nhân viên kế toán của Mafia

Nhân viên kế toán của Mafia

Mafia tất nhiên bao giờ cũng tuyển chọn được nhân viên có tinh thần… ma-phia. Bố già đi cùng với một gã tay chân là Kế toán trưởng của mình… Read more »

Thơ tình: Tình anh kế toán

Thơ tình: Tình anh kế toán

Đa số các bạn đều cho rằng những người làm nghề kế toán vốn khô khan chỉ toàn làm việc với những con số vô hồn. Nhưng sự thật thì… Read more »

Lấy vợ kế toán

Lấy vợ kế toán

Một nàng kế toán tuổi đã ngoài băm mà chưa có gì. Nàng lấy làm lo lắm, có ai hỏi cũng bảo mình mới 30. Nhưng rồi nhờ mai mối,… Read more »

Nỗi đau tình của dân Kế Toán

Nỗi đau tình của dân Kế Toán

Web kế toán xin giới thiệu với các bạn bài thơ tình: Nỗi đau tình của dân Kế Toán để hiểu thêm về tình cảm của dân kế toán nhé!… Read more »