Tài liệu môn nguyên lý kế toán chi tiết

Là một sinh viên kinh tế nói chung và sinh viên chuyên ngành kế toán nói riêng chắc hẳn các bạn phải học qua môn nguyên lý kế toán. Do tầm quan trọng của môn học nên môn này mang tính chất bắt buộc đối với tất cả sinh viên kế toán. Chính vì vậy, Web kế toán giới thiệu với các quyển giáo trình nguyên lý kế toán nhằm giúp các bạn nằm vững hơn lý thuyết kế toán để tiến sâu vào học những môn chuyên ngành kế toán.

Môn Nguyên lý Kế toán là môn học bắt buộc đối với mỗi sinh viên khối Kinh tế. Đối với các sinh viên chuyên ngành Kế toán thì môn học này là môn học nền tảng giúp các bạn dễ dàng tiếp thu các kiến thức ở những môn kế toán chuyên ngành. Còn đối với những bạn sinh viên không phải chuyên ngành kế toán thì môn học này trang bị nền tảng kiến thức cơ bản về kế toán để các bạn biết cách tiếp cận với các thông tin kế toán.

Giáo trình nguyên lý kế toán.

Giáo trình nguyên lý kế toán.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của môn học này, nhiều Khoa kế toán tại các Trường đại học trong cả nước cùng tổ chức biên soạn “Giáo trình nguyên lý Kế toán” theo phong cách riêng của mình để giúp quá trình giảng dạy cho sinh viên được thuận lợi hơn. Ngày này còn có các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành cũng tham gia biên soạn góp phần ra đời những giáo trình mới ngày càng hoàn thiện hơn, làm cho người đọc cũng có nhiều cơ hội lựa chọn hơn!

Sau đây là link tải giáo trình nguyên lý kế toán:

>>Download giáo trình nguyên lý kế toán – Đại Học Đà Nẵng

Nguồn: http://ke-toan.com

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*