List/Grid

Tag Archives: Chính sách thuế

Khấu trừ thuế đối với hoa hồng môi giới như thế nào ?

Khấu trừ thuế đối với hoa hồng môi giới như thế nào ?

Câu hỏi: Hoa hồng môi giới đối với người trong nước và người nước ngoài phải khấu trừ thuế như thế nào? Giải đáp>> Luật thuế thu nhập cá nhân… Read more »

Công ty phải chịu những loại thuế gì và thuế suất bao nhiêu ?

Công ty phải chịu những loại thuế gì và thuế suất bao nhiêu ?

Câu hỏi: Công ty chúng tôi đóng tại Khu chế xuất nằm ở quận 7 TP. Hồ Chí Minh và hiện đang hoạt động xuất khẩu 100%, không phải chịu… Read more »

Phát hành hóa đơn GTGT đầu ra với thuế suất 0% đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ ?

Phát hành hóa đơn GTGT đầu ra với thuế suất 0% đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ ?

Câu hỏi: Công ty Việt Nam (bên A) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty Hàn Quốc (bên B). Công ty Hàn Quốc đang đăng ký thành… Read more »

Mức giảm trừ gia cảnh đối với mức Thuế thu nhập cá nhân 2013 là bao nhiêu ?

Mức giảm trừ gia cảnh đối với mức Thuế thu nhập cá nhân 2013 là bao nhiêu ?

Câu hỏi: Thuế TNCN được tính bậc I là 9 triệu và mức giảm trừ gia cảnh 3,6 triệu cho cả năm 2012 có đúng không ? Giải đáp>> Theo… Read more »

Thông tư số 65/2013/TT-BTC

Thông tư số 65/2013/TT-BTC

Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 v/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật… Read more »

Thông tư số 64/2013/TT-BTC

Thông tư số 64/2013/TT-BTC

Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 v/v hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng… Read more »

Thông tư số 35/2013/TT-BTC

Thông tư số 35/2013/TT-BTC

Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/4/2013 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch… Read more »

Thông tư số 34/2013/TT-BTC

Thông tư số 34/2013/TT-BTC

Thông tư  số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí… Read more »

Hình thức xử phạt đối với hành vi chậm kê khai thuế như thế nào ?

Hình thức xử phạt đối với hành vi chậm kê khai thuế như thế nào ?

Câu hỏi :  Hình thức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ kê khai thuế so với thời hạn quy định như thế nào ? Giải đáp>>… Read more »

10 loại thuế kỳ quặc nhất thế giới

10 loại thuế kỳ quặc nhất thế giới

Không có thuế thì không thể có một nền kinh tế hoạt động bình thường. Trên thế giới đang phổ biến rất nhiều kiểu thuế khác nhau và chúng không… Read more »