Quy định mới về ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT 2014

Theo Bộ Tài chính, một trong những nội dung sửa đổi có tính chất căn bản của Luật Thuế GTGT có hiệu lực từ 1/1/2014 là quy định về ngưỡng đăng ký nộp thuế.

Cụ thể, về ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Luật quy định rõ: Cơ sở kinh doanh có doanh thu hằng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở lên (trừ hộ, cá nhân kinh doanh và trừ trường hợp có đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ).

Như vậy, từ ngày 1/1/2014 hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ không thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ, kể cả trường hợp có doanh thu hằng năm trên 1 tỷ đồng.

Quy định mới về ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT 2014

Quy định mới về ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT 2014

Bộ Tài chính cho rằng: Đây là nội dung sửa đổi có tính chất căn bản của Luật Thuế GTGT lần này, làm cho Luật Thuế GTGT của Việt Nam theo đúng chuẩn mực của thông lệ quốc tế.

Tạo điều kiện cho người nộp thuế

Bên cạnh đó, Luật quy định phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng chỉ áp dụng duy nhất đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

Còn phương pháp tính theo tỷ lệ % nhân với doanh thu được áp dụng cho các nhóm đối tượng: Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hằng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng, (trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo quy định); hộ, cá nhân kinh doanh.

Phương pháp tính theo tỷ lệ % cũng được áp dụng với nhà thầu nước ngoài chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ nhà thầu dầu khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay; tổ chức kinh tế khác (trừ trường hợp tự nguyện đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ).

Tỷ lệ thu được phân biệt theo 4 loại ngành nghề: Phân phối, cung cấp hàng hoá 1%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5%; sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3%; hoạt động kinh doanh khác 2%.

Theo Bộ Tài chính: Quy định người nộp thuế có doanh thu hằng năm hoặc trong 12 tháng liên tục trên ngưỡng doanh thu tính thuế sẽ khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; còn người nộp thuế có doanh thu dưới ngưỡng thì nộp thuế GTGT theo mức tỷ lệ trên doanh số không chỉ giúp phân loại người nộp thuế mà còn tạo điều kiện cho người nộp thuế nhỏ (doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, đơn vị sự nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh), đồng thời đảm bảo tính rõ ràng, đơn giản và làm giảm chi phí quản lý của cơ quan thuế và chi phí tuân thủ của người nộp thuế.

Nguồn:http://ke-toan.com trích Chính Phủ.

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*