Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Qui định về xử phạt vi hạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Qui định về xử phạt vi hạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau: cảnh cáo; phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn trong lĩnh vực kiểm toán độc lập. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức tối đa là 60 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kiểm toán độc lập đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức tối đa là 100 triệu đồng.

Ngoài các hình thức này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán đối với người hành nghề kế toán từ 1 đến 3 tháng; đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán từ 1 đến 3 tháng; tịch thu chứng từ kế toán, sổ kế toán, tịch thu báo cáo tài chính.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2013.

>>Download Nghị định số 105/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Nguồn: http://ke-toan.com trích chinhphu

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*