Phát hành hóa đơn GTGT đầu ra với thuế suất 0% đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ ?

Câu hỏi:

Công ty Việt Nam (bên A) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty Hàn Quốc (bên B). Công ty Hàn Quốc đang đăng ký thành lập Văn phòng dự án tại Việt Nam để xây dựng khu phức hợp nhà ở và văn phòng tại Việt Nam. Hoạt động xây dựng thực hiện trong khuôn khổ của Văn phòng dự án kể trên không có liên quan gì đến các dịch vụ (thiết kế máy móc) theo hợp đồng được ký giữa hai bên A và B. Vậy trong trường hợp này, Công ty Việt Nam (bên A) có thể phát hành hóa đơn GTGT đầu ra với thuế suất 0% đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ nêu trên không?

Phát hành hóa đơn GTGT đầu ra với thuế suất 0% đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ

Phát hành hóa đơn GTGT đầu ra với thuế suất 0% đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ

Giải đáp>>

Về nguyên tắc, trường hợp Công ty Hàn Quốc (bên B) không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì hợp đồng dịch vụ ký giữa Công ty Việt Nam (bên A) với Công ty Hàn Quốc được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Trong nội dung câu hỏi của doanh nghiệp Hàn Quốc chưa nêu rõ mối quan hệ giữa các bên là Công ty Việt Nam (bên A) với Công ty Hàn Quốc (bên B) và Văn phòng dự án tại Việt Nam của Công ty Hàn Quốc; lĩnh vực hoạt động theo giấy phép hoạt động của Công ty Hàn Quốc (cấp tại Hàn Quốc), của Văn phòng dự án tại Việt Nam (cấp tại Việt Nam) và của Công ty Việt Nam; nội dung hợp đồng dịch vụ ký giữa Công ty Việt Nam (bên A) với Công ty Hàn Quốc, thời hạn thực hiện dịch vụ; … Do đó, Tổng cục Thuế thấy chưa có đủ cơ sở để trả lời vướng mắc của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Để có căn cứ áp dụng chính sách thuế đúng quy định, đề nghị doanh nghiệp Hàn Quốc cần bổ sung đầy đủ các thông tin cần làm rõ nêu trên và gửi hồ sơ vướng mắc tới Tổng cục Thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: http://ke-toan.com

Tags: 

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*