List/Grid

Archive: Page 2

Định khoản tiền lương và các khoản trích theo lương

Định khoản tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán tiền lương là một bộ phận quan trọng của doanh nghiệp. Kế toán tiền lương để thanh toán lương cho người lao động. Đi kèm với tiền lương… Read more »

Những chính sách pháp luật thay đổi cần lưu ý từ 01/01/2015

Những chính sách pháp luật thay đổi cần lưu ý từ 01/01/2015

Kể từ ngày 01/01/2015, một số luật được sửa đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, về luật bảo hiểm… Read more »

Cách xử lý hóa đơn khi ghi sai mã số thuế của người mua

Cách xử lý hóa đơn khi ghi sai mã số thuế của người mua

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Chương III, Điều 16, Khoản 2, Điểm b quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn. Bài biết cách… Read more »

Hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ khai thuế trong quý I/2015

Hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ khai thuế trong quý I/2015

Để giúp các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt chế độ báo cáo khi hết năm tài chính và những hồ sơ phải nộp trong quý I/2015, web học… Read more »

Tổng hợp những chính sách thuế mới nhất năm 2014

Tổng hợp những chính sách thuế mới nhất năm 2014

Năm 2014, có khá nhiều chính sách thuế mới về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và một số luật quản… Read more »

Những lưu ý về hoá đơn kê khai thuế

Những lưu ý về hoá đơn kê khai thuế

Một số điểm cần lưu ý về hoá đơn đầu vào, đầu ra mà các bạn kê toán cần phải nắm rõ khi thực hiện các nghiệp vụ về hoá… Read more »

Để làm tốt công việc kế toán tài sản cố định

Để làm tốt công việc kế toán tài sản cố định

Nhiều bạn sinh viên học kế toán mới bắt đầu đi làm thường cảm thấy lúng túng về kế toán tài sản cố định (TSCĐ). web kế toán xin giới… Read more »

Những vấn đề liên quan về kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

Những vấn đề liên quan về kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được áp dụng đối với những đơn vị nhỏ, có ngưỡng doanh thu dưới 1 tỷ đồng/ năm từ năm 2014 giúp… Read more »

Quy trình làm kế toán nhà hàng | Download miễn phí

Quy trình làm kế toán nhà hàng | Download miễn phí

Ngày nay, cùng với nhu cầu phát triển của xã hội nên nhu cầu về nhà hàng, khách sạn ngày càng tăng, từ đó giúp tăng cơ hội việc làm… Read more »

Huỷ hoá đơn giá trị gia tăng gồm những thủ tục gì ?

Huỷ hoá đơn giá trị gia tăng gồm những thủ tục gì ?

Theo Điều 29, thông tư 39/2014/TT-BTC quy định các trường hợp hủy hóa đơn nhằm giúp nhiều bạn sinh viên học kế toán mới trường thường lúng túng khi không… Read more »