Nhớ nhanh bảng hệ thống tài khoản kế toán trong 15 phút

Có thể nói việc nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán trong giai đoạn đầu tiếp xúc cũng như đã làm quen được một thời gian là một việc khá vất vả. Hiểu được nỗi vất vả ấy, Web kế toán hôm nay xin giới thiệu với các bạn cách nhớ nhanh bảng kệ thống tài khoản kế toán trong 15 phút các bạn để giúp các bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với hệ thống tài khoản kế toán.

1. Học: học thuộc theo từng loại TK, tránh học cả bảnh danh mục một lúc.

Ví dụ: bạn bắt đầu học loại TK 1: “Tài sản ngắn hạn loại này có 24 TK bắt đầu bằng số 1; trong đó 11 là các loại tiền (quan trọng nhất); bạn sẽ có 3 TK phải thuộc: 11(1), 11(2), 11(3). Bạn không nên học cả TK cấp 2 (1111, 1112…) làm rối trí, việc này sẽ học lại đợt 2. Tương tự, sau khi học từng loại, bạn đọc nhẩm không nhìn vào sách, cố mà thuộc lòng như học hát vậy.

Nhớ nhanh bảng hệ thống tài khoản kế toán trong 15 phút

Nhớ nhanh bảng hệ thống tài khoản kế toán trong 15 phút

2. Học đi đôi với hành.

Bạn học đến đâu cố gắng cho ví dụ đến đó để thực hành hoặc bạn cũng có thể làm một số ví dụ về định khoản. Điều này giúp bạn liên kết quan hệ đối ứng của các TK sẽ giúp bạn nhớ rất lâu.

Ví dụ: Rút tiền NH về quỹ TM: bạn sẽ liên kết được giữa TK 111 (ghi Nợ) và TK 112 (ghi Có).. Nếu có điều kiện bạn làm quen với 1 bạn nào đó đang làm kế toán doanh nghiệp và có có thể mượn tài liệu của bạn ấy để thử định khoản. Chắc chắn các bạn sẽ nhớ rất lâu và sâu sắc.

* Cách sử dụng tài khoản sao cho dễ nhớ:

  • Các loại tài khoản 1,2,6,8 khi PS tăng ghi nợ, PS giảm ghi có.
  • Các loại tài khoản loại 3,4,5,7 khi PS giảm ghi nợ, PS tăng ghi có.
  • TK có chữ số cuối cùng là 8: TK khác thuộc loại đó.
  • Các TK có chữ số cuối cùng là 9: TK dự phòng.
  • Riêng 214, 129.. và mốt số tài khoản đặc biệt được hạch toán khác với TK cùng loại.
  • Phản ánh các PS trên TK theo cấu trúc nợ, có hoặc TK chữ T.

* Các nguyên tắc kế toán cơ bản:

Kế toán doanh nghiệp thông qua kệ thống tài khoản kế toán ( TK tài sản và TK nguồn vốn). Các nguyên tắc cơ bản:

  • Tổng TS luôn luôn bằng tổng Nguồn vốn.
  • TS tăng thì nguồn vốn cũng tăng và ngược lại.
  • Số dư cuối kỳ = số dư đầu kỳ + PS tăng trong kỳ – PS giảm trong kỳ.

Nguồn: http://ke-toan.com St.

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*