Thế nào là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp ?

Trong bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy, sẽ có những vấn đề bất hợp pháp luôn tồn tại. Trong lĩnh vực kế toán, có sự tồn tại của hóa đơn giả, mặc dù khi phát hiện hóa đơn giả sẽ bị phạt hành chính, nhưng tình trạng này vẫn còn song hành cùng hóa đơn hợp pháp. Đối với những người làm trong nghề lâu năm sẽ dễ dàng nhận ra, còn những bạn học kế toán mới ra trường thì rất khó phân biệt được đâu là hóa đơn bất hợp pháp ?

Thế nào là hóa đơn bất hợp pháp ?

Hóa đơn bất hợp pháp là những hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế.

Thế nào là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp ?

Thế nào là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp ?

Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn như thế nào ?

 • Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc:
  • Lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này).
  • Cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách.
  • Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc.
  • Lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên.
  • Dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.
 • Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:
  • Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.
  • Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.
  • Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.
  • Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.
  • Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Nguồn: http://ke-toan.com trích Tava

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*