Nâng cao chất lượng tuyên truyền về nộp thuế

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế trong năm 2013 là nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT), gắn với việc thực hiện cơ chế “một cửa” trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT khi đến giao dịch tại cơ quan Thuế.

nang-cao-chat-luong-tuyen-truyen-ve-nop-thue

Nâng cao chất lượng tuyên truyền về nộp thuế

Trong năm 2012, cơ quan Thuế các cấp đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kịp thời đối với các chính sách mới, góp phần triển khai thực hiện, đảm bảo các quy định mới như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường, đẩy mạnh việc kê khai thuế qua mạng Internet, công tác kê khai, hoàn thuế Giá trị gia tăng cho người nước ngoài tại sân bay, các chính sách miễn, giảm, giãn thuế theo các nghị quyết của Chính phủ. Ngành Thuế đã tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại và tổ chức nhiều “Tuần lễ lắng nghe ý kiến NNT”, tiếp thu và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và NNT.

Ngành Thuế đã tăng cường công tác quản lý kê khai và kế toán thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, cấp mã số thuế, kê khai thuế, theo dõi biến động đối tượng nộp thuế.

Đến nay, việc kê khai thuế qua mạng Internet đã triển khai tại 50 tỉnh/thành phố, với gần 203 nghìn DN tham gia, vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm 2012 (200 nghìn DN).

Tổng cục Thuế xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người nộp thuế, triển khai áp dụng rộng rãi ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế Thu nhập cá nhân (PIT) tại 63/63 cục Thuế cả nước, đã cấp được 15 triệu mã số thuế cho người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Toàn Ngành đã thực hiện tốt công tác rà soát, nắm bắt, báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của DN trên địa bàn cả nước, bổ sung thêm cơ sở tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ về tình hình “sức khoẻ DN” từ đó đưa ra những giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp. Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kê khai thuế, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong hoàn thuế, đảm bảo thực hiện hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam cũng cho biết, bên cạnh việc cải cách thủ tục hành chính thuế tạo thuận lợi tối đa cho NNT, ngành Thuế còn chủ động xây dựng chính sách pháp luật thuế. Phương thức xây dựng chính sách ngày càng đổi mới, linh hoạt.

Cách thức lấy ý kiến về dự thảo văn bản chính sách cũng ngày càng đa dạng, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, chú trọng việc rà soát, theo dõi thực hiện chính sách. Do đó, công tác tham mưu, xây dựng chính sách thuế luôn được chủ động, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý thuế, đảm bảo ngày càng hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.

Đơn cử như toàn Ngành đã chủ trì dự thảo, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế Thu nhập cá nhân tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XIII; Hoàn thành trình Bộ Tài chính ban hành 12 thông tư, 45 quyết định và 222 văn bản hướng dẫn về chính sách thuế; kiểm soát kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC) Thuế, đã công bố 21 TTHC mới, thay thế 58 TTHC và bãi bỏ 8 TTHC.

Kịp thời thực hiện công khai danh mục các TTHC thuế tại bộ phận “một cửa” của cơ quan Thuế các cấp đảm bảo cho việc động viên đầy đủ, kịp thời các nguồn lực cho ngân sách nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của NNT và toàn xã hội.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn chính sách thuế đã được đẩy mạnh, song chưa ngang tầm với yêu cầu chung. Việc lắng nghe ý kiến người nộp thuế, tổ chức hội nghị đối thoại với DN, bên cạnh một số địa phương làm tốt, ở một số địa phương còn chưa đáp ứng được đầy đủ theo yêu cầu.

Ở một số nơi, việc phối hợp với các cơ quan ngôn luận trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế chưa thực sự chủ động và kịp thời. Công tác giải đáp vướng mắc của NNT về chính sách, thủ tục thuế hoặc giải đáp vướng mắc của cơ quan Thuế cấp trên với cơ quan Thuế cấp dưới còn chưa kịp thời, tỷ lệ văn bản tồn đọng chưa trả lời theo thời hạn quy định còn cao.

Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2013 của ngành Thuế (644.500 tỷ đồng); thực hiện kịp thời, triệt để các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính về những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Nhiệm vụ đặt ra với cơ quan Thuế các cấp là đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá hệ thống thuế, cải cách cả về chính sách thuế và quản lý thuế. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế nhằm giảm thời gian, chi phí cho NNT, tạo mọi điều kiện thuận lợi DN sản xuất kinh doanh phát triển.

Nhiệm vụ then chốt là tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực, đảm bảo phương châm hành động của ngành Thuế “minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới” đi vào thực chất. Thường xuyên tổ chức các “Tuần lễ lắng nghe ý kiến NNT”, các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho DN, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế.

Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát số lượng DN đăng ký kinh doanh để phát hiện kịp thời các trường hợp thực tế có kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý. Giám sát và nắm bắt kịp thời số DN tạm nghỉ kinh doanh, số DN ngừng hoạt động (bỏ trốn, giải thể, phá sản), DN đang hoạt động.

Ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác về thuế với cơ quan Thuế các nước và tổ chức quốc tế, nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ công chức Thuế đáp ứng tiến trình cải cách, hiện đại hoá hệ thống Thuế.

Nguồn: http://ke-toan.com trích Tổng cục thuế.

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*