Mức giảm trừ gia cảnh đối với mức Thuế thu nhập cá nhân 2013 là bao nhiêu ?

Câu hỏi:

Thuế TNCN được tính bậc I là 9 triệu và mức giảm trừ gia cảnh 3,6 triệu cho cả năm 2012 có đúng không ?

Mức giảm trừ gia cảnh đối với mức Thuế thu nhập cá nhân 2013

Mức giảm trừ gia cảnh đối với mức Thuế thu nhập cá nhân 2013

Giải đáp>>

Theo quy định của Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 đang có hiệu lực thì mức giảm trừ gia cảnh là 4triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế, 1,6 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc. Sau khi giảm trừ gia cảnh, giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, giảm trừ các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ khuyến học, quỹ nhân đạo, người nộp thuế thực hiện nộp thuế TNCN ngay từ đồng thu nhập đầu tiên với mức thuế suất ở bậc I là 5%.

Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, giảm trừ cho NPT 3,6 triệu đồng/tháng được đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013.

Nguồn: http://ke-toan.com

Tags: 

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*