Khấu trừ thuế đối với hoa hồng môi giới như thế nào ?

Câu hỏi:

Hoa hồng môi giới đối với người trong nước và người nước ngoài phải khấu trừ thuế như thế nào?

Khấu trừ thuế đối với hoa hồng môi giới

Khấu trừ thuế đối với hoa hồng môi giới

Giải đáp>>

Luật thuế thu nhập cá nhân không phân biệt cá nhân trong nước hay người nước ngoài mà chỉ phân biệt là cá nhân cư trú hay không cư trú.

– Đối với cá nhân cư trú: Căn cứ Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC thì khi chi trả dịch vụ hoa hồng, cơ quan chi trả tạm khấu trừ thuế TNCN 10% trên toàn bộ hoa hồng môi giới và cấp chứng từ khấu trừ theo quy định.

– Đối với cá nhân không cư trú: Tại Điểm 3.2, Mục I, Phần C Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 quy định thuế suất là “5% đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ.” Đơn vị chi trả tiền dịch vụ hoa hồng môi giới phải khấu trừ thuế TNCN được xác định bằng: Doanh thu (x) Thuế suất.

Nguồn: http://ke-toan.com

Tags: 

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*