Kế toán viên cuối năm phải làm gì ?

Cuối năm là thời điểm kết thúc kỳ kế toán của doanh nghiệp, cũng sắp phải báo cáo với các cơ quan chức năng. Kế toán viên sẽ khá vất vả nếu doanh nghiệp có số lượng chứng từ giao dịch nhiều và số nghiệp vụ phát sinh trong năm lớn. Hôm nay, Web kế toán sẽ liệt kê những việc mà kế toán viên cuối năm phải làm gì nhé ?

Kế toán viên cuối năm phải làm gì ?

Kế toán viên cuối năm phải làm gì ?

Thường thì một kế toán viên trong thời gian cuối năm sẽ phải làm một số việc sau:

  • Lập tờ kê khai thuế GTGT tháng cuối năm.
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12.
  • Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng/ Quý 4.
  • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4.
  • Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn.
  • Tờ khai thuế môn bài của năm sau.
  • Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ năm sau nếu có.
  • Lập báo cáo tài chính năm bao gồm:

+ Thuyết minh BCTC

+ Bảng cân đối kế toán

+ Kết quả hoạt động kinh doanh

+ Lưu chuyển tiền tệ

+ Bảng cân đối tài khoản

+ Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

+ Bảng kê tổng hợp nhập – xuất – tồn (nếu có)

+ ……………….

Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì có thể phát sinh thêm một số công việc khác nhưng trên đây là một số công việc cụ thể mà kế toán doanh nghiệp cuối năm phải làm.

Nguồn:http://ke-toan.com St.

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*