Kế toán tổng hợp: Đơn giản hay phức tạp ?

Kế toán tổng hợp: Đơn giản hay phức tạp ?

Kế toán tổng hợp: Đơn giản hay phức tạp ?

Học kế toán nghĩa là bạn không bao giờ sợ bị thất nghiệp, còn kế toán tổng hợp thì sao nhỉ ? Trước đó, web kế toán có bài viết về công việc của một kế toán tổng hợp để cho các bạn tìm hiểu chung về kế toán tổng hợp. Sỡ dĩ có nhiều bạn chọn kế toán tổng hợp một phần vì nó mang lại một việc làm lương cao. Tuy nhiên, mặt trái của kế toán tổng hợp cũng không hề đơn giản, vấn đề nằm ở chỗ chọn giữa các mức lương khác nhau cho công việc.

Để xem Kế toán tổng hợp: Đơn giản hay phức tạp ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về kế toán tổng hợp và quản trị hệ thống để thấy rõ điều này.

 • Phân quyền sử dụng chương trình kế toán cho từng người sử dụng (tùy theo sử dụng phần mềm hay là excel mà bạn có thể giới hạn phạm vi của người sử dung, làm cho họ không thể tiếp xúc với những thông tin quan trọng mà bạn muốn bảo mật). Ví dụ như những thông tin nội bộ quan trọng chỉ có lãnh đạo mới được quyền sử dụng.
 • Bảo mật chương trình và dữ liệu (tuyệt đối phải cẩn trọn, đề phòng các rủi ro để bảo)
 • Cuối kỳ chương trình tự động tổng hợp, phân bổ, kết chuyển chi phí. (nếu làm excel bạn phải tự tập hợp và kết chuyển chi phí về xác định kết quả).
 • Tự động kiểm tra và phát hiện lỗi chứng từ, lỗi định khoản và các lỗi khác của toàn bộ hệ thống kế toán (nếu bạn sử dụng phần mềm kế toán, không thì bạn phải kiểm tra, đối chiếu số liệu trên chứng từ và sổ sách, để đảm bảo tính chính xác của số liệu).
 • Sổ nhật ký chung, Sổ cái tài khoản (tùy vào nội dung phát sinh liên qua đến bao nhiêu tài khoản mà bạn ghi vào Nhật ký phù hợp và ghi vào loại sổ tương ứng)
 • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản. (có thể làm hàng quý hay 01 năm làm 01 lần)
 • Nhật ký, Bảng kê chứng từ (từ số 1 đến 11)
 • Bảng cân đối Kế toán. (theo luật thuế V.A.T)
 • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Phần 1- Lỗ lãi, Phần 2- Nộp Ngân sách, Phần 3 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, hoàn lại.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Sổ theo dõi thuế Giá trị gia tăng VAT
 • Bảng kê hoá đơn đầu vào/ra ( báo cáo thuế hàng tháng )
 • Sổ chi tiết Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ ( tài khoản 133)
 • Sổ chi tiết Thuế Giá trị gia tăng được hoàn lại ( sau khi đã khấu trừ 333 với 133 mà 133 vẫn còn Nợ thì đó là phần thuế GTGT nhà nước còn nợ lại doanh nghiệp ) .Thường thì những Doanh nghiệp mới thành lập, phải mua hàng hóa và tài sản nhiều nên 133 nhiều hơn 333, hoặc là những doanh nghiệp chuyên hoạt động xuất nhập khấu ( nếu là những mặt hàng ko tính thuế đầu ra ) thì 333 bằng 0 nên được hoàn thuế GTGT đầu vào .
 • Hệ thống báo cáo chứng từ ghi sổ: Tự động đánh số chứng từ ghi sổ trong các chứng từ ghi sổ và sổ cái các tài khoản.
 • Hệ thống báo cáo Nhật ký chung: Nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền, nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng và các nhật ký khác và Sổ cái.
 • Hệ thống báo cáo nhật ký chứng từ: Đầy đủ các bảng kê, nhật ký.
 • Hệ thống báo cáo nhật ký sổ cái: Đầy đủ các mẫu báo cáo
 • Theo dõi thuế GTGT đầu vào, đầu ra theo chuẩn của Bộ Tài chính
 • Báo cáo tiền mặt, tiền gửi: Sổ quỹ, Sổ chi tiết tài khoản, Sổ tổng hợp tài khoản, Sổ cái tài khoản, Sổ nhật ký chung, Bảng kê chứng từ, Nhật ký chứng từ, Chứng từ ghi sổ

Nguồn:http://ke-toan.com St.

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*