HTKK 3.1.6 – Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Tổng Cục Thuế vừ nâng cấp phần mềm HTKK, phiên bản mới là HTKK 3.1.6. Nội dung nâng cấp lần này nhằm đáp ứng nghiệp vụ gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính, một số thay đồi mới hiệu lực và một số phát sinh khác.

Nội dung nâng cấp của HTKK 3.1.6

 • Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/GTGT, 01A/TNDN, 01B/TNDN: HTKK 3.1.6 hỗ trợ cho phép đánh dấu gia hạn nộp thuế GTGT tháng 1, 2, 3 năm 2013, gia hạn nộp thuế TNDN quý I, II, III năm 2013 theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC.
 • Tại phần thông tin doanh nghiệp (trên bảng chi tiết các chỉ tiêu) của tở khai GTGT và khu vực dưới bảng số liệu kê khai của tờ khai thuế TNDN tạm tính trong HTKK 3.1.6 có ô chọn gia hạn. Khi chọn ô này thì cửa sổ trường hợp gia hạn sẽ hiệu lực để ta chọn trường hợp được gia hạn. Xem ảnh mô tả chụp từ màn hình tờ khai gtgt của HTKK 3.1.6.

 • Bổ sung hỗ trợ mẫu biểu kê khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế” dưới dạng file excel theo mẫu tại Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư.
 • HTKK 3.1.6 - Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

  HTKK 3.1.6 – Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

  Trong danh mục menu Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp của HTKK 3.1.6, có bổ sung ở dòng cuối Giấy đề nghị gia hạn PL02-TT16 và PL01-TT16. Khi bấm vào sẽ mở file excel để nhập liệu.

 • Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tờ khai 01/TTĐB: Từ 45% lên 50% đối với 2 mặt hàng là Rượu từ 20 độ trở lên và Bia trong danh mục biểu thuế áp dụng từ ngày 01/01/2013 theo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.
 • Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 03/NTNN: HTKK 3.1.6 hỗ trợ cho phép lựa chọn tỷ lệ 5% hoặc 10% thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với lãi tiền vay phải trả (quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC và Thông tư số 134/2008/TT-BTC) theo hướng dẫn tại công văn số 3929/TCT-CS ngày 08/11/2012 của Tổng cục Thuế.
 • Khi chọn nội dung công việc là Lãi tiền vay thì HTKK 3.1.6 sẽ mở cột tỷ lệ thuế TNDN để ta nhập tỷ lệ thuế.

 • Cập nhật chức năng kê khai tờ khai 03/KK-TNCN của HTKK 3.1.6: Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, từ 01/01/2013, tổng số thuế TNCN tạm khấu trừ áp dụng theo thuế suất 0,1% tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán (thuế suất 0,05% chỉ áp dụng từ ngày 01/8/2011 đến 31/12/2012).

>>> Download HTKK-3.1.6 – Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

>>>HTKK 3.1.6 – Tài lệu hướng dẫn sử dụng

Nguồn: http://ke-toan.com

admin

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

 1. Cần thêm thông tin Kế toán thuế.

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*