List/Grid

Hỏi & Đáp về kế toán - thuế Subscribe to Hỏi & Đáp về kế toán - thuế

Khấu trừ thuế đối với hoa hồng môi giới như thế nào ?

Khấu trừ thuế đối với hoa hồng môi giới như thế nào ?

Câu hỏi: Hoa hồng môi giới đối với người trong nước và người nước ngoài phải khấu trừ thuế như thế nào? Giải đáp>> Luật thuế thu nhập cá nhân… Read more »

Công ty phải chịu những loại thuế gì và thuế suất bao nhiêu ?

Công ty phải chịu những loại thuế gì và thuế suất bao nhiêu ?

Câu hỏi: Công ty chúng tôi đóng tại Khu chế xuất nằm ở quận 7 TP. Hồ Chí Minh và hiện đang hoạt động xuất khẩu 100%, không phải chịu… Read more »

Phát hành hóa đơn GTGT đầu ra với thuế suất 0% đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ ?

Phát hành hóa đơn GTGT đầu ra với thuế suất 0% đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ ?

Câu hỏi: Công ty Việt Nam (bên A) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty Hàn Quốc (bên B). Công ty Hàn Quốc đang đăng ký thành… Read more »

Mức giảm trừ gia cảnh đối với mức Thuế thu nhập cá nhân 2013 là bao nhiêu ?

Mức giảm trừ gia cảnh đối với mức Thuế thu nhập cá nhân 2013 là bao nhiêu ?

Câu hỏi: Thuế TNCN được tính bậc I là 9 triệu và mức giảm trừ gia cảnh 3,6 triệu cho cả năm 2012 có đúng không ? Giải đáp>> Theo… Read more »

Hình thức xử phạt đối với hành vi chậm kê khai thuế như thế nào ?

Hình thức xử phạt đối với hành vi chậm kê khai thuế như thế nào ?

Câu hỏi :  Hình thức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ kê khai thuế so với thời hạn quy định như thế nào ? Giải đáp>>… Read more »