List/Grid

Góc nghề nghiệp kế toán Subscribe to Góc nghề nghiệp kế toán

Chi phí phải trả và dự phòng phải trả phân biệt như thế nào ?

Chi phí phải trả và dự phòng phải trả phân biệt như thế nào ?

Thuật ngữ khoản dự phòng phải trả và chi phí phải trả làm nhiều bạn khi bắt đầu học kế toán bị lầm lẫn, do đó, web kế toán xin… Read more »

Cuối năm kế toán nội bộ phải làm những công việc gì ?

Cuối năm kế toán nội bộ phải làm những công việc gì ?

Nhiều bạn học kế toán thắc mắc rằng kế toán nội bộ phải làm vông việc gì vào cuối năm, do đó web kế toán xin chia sẻ cùng các… Read more »

Hướng dẫn quy định về kiểm tra kế toán

Hướng dẫn quy định về kiểm tra kế toán

Việc kiểm tra kế toán chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đơn vị kế toán phải… Read more »

Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Cuối năm là thời điểm lập báo cáo tài chính, web kế toán xin chia sẻ cùng các bạn về cách Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương… Read more »

Những việc cần chuẩn bị khi cơ quan thuế tiến hành thanh kiểm tra

Những việc cần chuẩn bị khi cơ quan thuế tiến hành thanh kiểm tra

Sau một năm làm việc, cơ quan thuế thường tiến hành kiểm tra, do đó công tác kế toán cuối năm thường rất tất bật. Việc tiến hành thanh kiểm… Read more »

Kế toán cần làm gì đối với công ty mới thành lập ?

Kế toán cần làm gì đối với công ty mới thành lập ?

Nhiều bạn học kế toán mới ra trường thường lúng túng vì không biết kế toán phải làm những gì đối với công ty mới thành lập. Do đó, web… Read more »

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Có hai phương pháp kế toán hàng tồn kho đó là phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ, trong một doanh nghiệp chỉ được… Read more »

Mẹo hay giúp kiểm tra báo cáo tài chính và quyết toán thuế nhanh nhất

Mẹo hay giúp kiểm tra báo cáo tài chính và quyết toán thuế nhanh nhất

Vào thời điểm cuối năm, bất cứ doanh nghiệp nào đều phải hoàn thành báo cáo tài chính và quyết toán thuế. Tuy nhiên làm thế nào để xem báo… Read more »

Cách xử lý hóa đơn khi ghi sai mã số thuế của người mua

Cách xử lý hóa đơn khi ghi sai mã số thuế của người mua

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Chương III, Điều 16, Khoản 2, Điểm b quy định về cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn. Bài biết cách… Read more »

Hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ khai thuế trong quý I/2015

Hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ khai thuế trong quý I/2015

Để giúp các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt chế độ báo cáo khi hết năm tài chính và những hồ sơ phải nộp trong quý I/2015, web học… Read more »