Giả mạo chứng từ kế toán bị phạt 30 triệu đồng

Vi phạm sổ sách kế toán đối với tổ chức sẽ bị tăng mức phạt tối đa lên 60 triệu đồng.

Theo Nghị định mới ban hành của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, kể từ ngày 1/12/2013, các hành vi vi phạm sổ sách kế toán đối với tổ chức sẽ bị tăng mức phạt tối đa lên gấp đôi, tức là từ 30 triệu đồng lên 60 triệu đồng.

Giả mạo chứng từ kế toán bị phạt 30 triệu đồng

Giả mạo chứng từ kế toán bị phạt 30 triệu đồng

Nghị định cũng nêu rõ, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với các hành vi lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán; ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký; ký chứng từ kế toán mà không có thẩm quyền ký hoặc không được ủy quyền ký.

Đối với các hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán; lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh… sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng tới 30 triệu đồng.

Đối với lĩnh vực kiểm toán độc lập, Nghị định quy định mức phạt tiền đối với cá nhân tối đa là 50 triệu đồng; đối với tổ chức tối đa là 100 triệu đồng. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định nhưng sử dụng cụm từ “kiểm toán” trong tên gọi; phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán…

Ngoài các mức phạt bằng tiền, Nghị định cũng quy định rõ, các tổ chức và cá nhân vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động, buộc khắc phục lại hậu quả.

Nghị định cũng quy định, đối với các hành vi vi phạm xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực nhưng sau đó mới được phát hiện hoặc đang trong quá trình xem xét sẽ được xử phạt theo quy định của Nghị định mới.

Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 11/4/2004, Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 để xử phạt./.

Nguồn: http://ke-toan.com trích VOV.

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*