Đã có 300.000 DN khai thuế qua mạng

Theo Tổng cục Thuế, đến hết năm 2013, toàn ngành Thuế đã mở rộng diện kê khai thuế qua mạng internet tại 63 tỉnh, thành phố với khoảng 300.000 doanh nghiệp tham gia.

Đã có 300.000 DN khai thuế qua mạng

Đã có 300.000 DN khai thuế qua mạng

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngành Thuế giai đoạn 2011-2015 đã đặt nội dung xây dựng hệ thống thuế điện tử và Chính phủ điện tử làm trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Theo đó, ngành Thuế tiếp tục cung cấp dịch vụ nộp thuế qua mạng internet nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Đồng thời hỗ trợ cơ quan thuế trong việc quản lý, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế; hỗ trợ ngân hàng triển khai tốt việc thu thuế qua ngân hàng…

Nguồn: http://ke-toan.com trích Chinhphu.

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*