Cơ quan thuế thường kiểm tra gì về hoá đơn ?

Cơ quan thuế thường kiểm tra gì về hoá đơn ?

Cơ quan thuế thường kiểm tra gì về hoá đơn ?

Việc cơ quan thuế kiểm tra tra hoá đơn của doanh nghiệp là điều luôn xảy ra, có thể trong kỳ kiểm tra quyết toán hoặc kiểm tra đột xuất việc sử dụng hoá đơn chứng từ tại công ty hay công ty phải mang hồ sơ lên cho cơ quan thuế kiểm tra. Vậy những hồ sơ chứng từ gì cơ quan thuế thường kiểm tra là gì ?

Dưới đây là những hồ sơ cơ quan thuế thường kiểm tra, do đó kế toán cần lưu giữ cẩn thận:

 • Hợp đồng in hoá đơn
 • Hợp đồng thanh lý in hoá đơn
 • Biên bản huỷ bản kẽm mẫu in
 • Biên bản bàn giao hoá đơn
 • Hoá đơn mẫu
 • Thông báo phát hành hoá đơn
 • Báo cáo sử dụng hoá đơn
 • Biên bản huỷ hoá đơn ( nếu có)
 • Biên bản xoá bỏ hoá đơn
 • Hoá đơn bản lưu tại công ty ( liên 1, liên 3)
 • Bảng kê đi kèm hóa đơn ( nếu có )

Tất cả những hồ sơ báo cáo trên, các bạn nên lưu thành file riêng, khi cần tập hợp và trình cho đoàn kiểm tra cho nhanh và đầy đủ

Hồ sơ lưu phải là hồ sơ gốc. Nếu công ty bạn đã gửi tờ khai qua mạng, thì cần in Thông báo phát hành, Báo cáo sử dụng hoá đơn… lưu cùng với Tờ khai thuế hàng quý.

Nguồn: tổng hợp từ internet.

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*