Chậm nộp hồ sơ khai thuế bị phạt tới 5 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về thuế nhằm thay thế Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính trong đó có quy định việc xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định. Chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định từ 1 – 90 ngày sẽ bị phạt từ 600.000 đồng – 5 triệu đồng.

Theo đó, các tổ chức, các nhân có hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1 – 5 ngày sẽ bị phạt 600.000 đồng. Trong trường hợp có tình tiết giảm nhẹ sẽ bị phạt cảnh cáo với mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 200.000 đồng. Trường hợp có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 1 – 10 ngày.

thue

Chậm nộp hồ sơ khai thuế bị phạt tới 5 triệu đồng

Dự thảo Thông tư quy định, đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 – 20 ngày sẽ bị phạt tiền 1,2 triệu đồng. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2 triệu đồng.

Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 – 30 ngày sẽ bị phạt tiền 1,8 triệu đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3 triệu đồng.

Phạt tiền 2,4 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 – 40 ngày. Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4 triệu đồng.

Dự thảo Thông tư cũng quy định, phạt tiền 3 triệu đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1 triệu đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 – 90 ngày; Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp; Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Trong trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn 90 ngày mà khai không phát sinh số thuế phải nộp, cơ quan thuế đã ra quyết định xử phạt vi phạm về thủ tục thuế, nhưng sau đó khai bổ sung điều chỉnh có phát sinh số thuế phải nộp thì người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định huỷ quyết định xử phạt về thủ tục và ra quyết định xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 108 Luật Quản lý thuế.

Số ngày chậm nộp tiền thuế làm căn cứ tính tiền chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày hết hạn nộp thuế của kỳ phát sinh số thuế phải nộp hồ sơ khai thuế, đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế chậm nộp. Đồng thời cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.

Nếu được thông qua, thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013.

Nguồn: http://ke-toan.com trích VOV.

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*