10 công việc tốt nhất cho năm 2013

10-cong-viec-tot-nhat-cho-nam-2013-1

Kể từ năm 2010, nghề phát triển phần mềm có tốc độ tăng trưởng lớn nhất, 7%, tương đương với 70.872 việc làm tăng thêm.

Nhà phát triển phần mềm, kế toán, và phân tích thị trường là 3 trong số những công việc “hot” nhất cho năm 2013.

Nghiên cứu CareerBuilder và Economic Modeling Specialists Intl. ( EMSI) sử dụng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động tại hơn 90 quốc gia và dựa trên số lượng nhân lực thêm vào ngành để đưa ra danh sách 10 công việc tốt nhất cho năm 2013.

Kể từ năm 2010, nghề phát triển phần mềm có tốc độ tăng trưởng lớn nhất, 7%, tương đương với 70.872 việc làm tăng thêm. Lý do là các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang ra sức cạnh tranh để giành thị trường và họ luôn muốn tận dụng triệt để công nghệ di động và mạng xã hội. Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ (BLS), mức lương trung bình của nghề này là 90.530 USD mỗi năm. Nghề này được dự báo sẽ tăng trưởng thêm 30% vào năm 2020 (tính từ năm 2010).

Đứng thứ 2 trong danh sách là nghề kế toán và kiểm toán với công việc chính là chuẩn bị, kiểm tra các dữ liệu tài chính và đảm bảo số tiền thuế hợp lý được nộp đúng thời hạn. Kể từ năm 2010, có hơn 37.100 việc làm tăng thêm trong ngành này, tương đương tăng trưởng 3%. Theo BLS, công việc này có thu nhập trung bình khoảng 61.690 USD mỗi năm.

Công việc tốt thứ 3 cho năm 2013 là nghề phân tích thị trường, nghiên cứu thị trường và marketing. Từ năm 2010, có tới 31.335 việc làm tăng thêm trong nghề này, tương đương mức tăng trưởng 10%. Theo BLS, mức lương trung bình của nghề này là khoảng 60.570 USD mỗi năm. Nghề này được dự báo sẽ tăng trưởng 41% vào năm 2020 (tính từ 2010).

Dưới đây là danh sách 10 công việc tốt nhất cho năm 2013.

1. Nhà phát triển phần mềm

Số việc làm tăng thêm kể từ 2010: 70.872

Tốc độ tăng trưởng: 7%

10-cong-viec-tot-nhat-cho-nam-2013-2

Nhà phát triển phần mềm

2. Kế toán và kiểm toán

Số việc làm tăng thêm kể từ 2010: 37.123
Tốc độ tăng trưởng: 3%

10-cong-viec-tot-nhat-cho-nam-2013-3

Kế toán, kiểm toán

3. Chuyên gia phân tích, nghiên cứu thị trường và marketing

Số việc làm tăng thêm kể từ 2010: 31.335
Tốc độ tăng trưởng: 10%

10-cong-viec-tot-nhat-cho-nam-2013-4

Chuyên gia phân tích, nghiên cứu thị trường và marketing

4. Nhà phân tích hệ thống máy tính

Số việc làm tăng thêm kể từ 2010: 26.937
Tốc độ tăng trưởng: 5%

10-cong-viec-tot-nhat-cho-nam-2013-5

Nhà phân tích hệ thống máy tính

5. Chuyên gia đào tạo và quản lý nhân lực

Số việc làm tăng thêm kể từ 2010: 22.773
Tốc độ tăng trưởng: 5%

10-cong-viec-tot-nhat-cho-nam-2013-6

Chuyên gia đào tạo và quản lý nhân lực

6. Quản trị mạng và hệ thống máy tính

Số việc làm tăng thêm kể từ 2010: 18.626
Tốc độ tăng trưởng: 5%

10-cong-viec-tot-nhat-cho-nam-2013-710-cong-viec-tot-nhat-cho-nam-2013-7

Quản trị mạng và hệ thống máy tính

7. Đại diện bán hàng

Số việc làm tăng thêm kể từ 2010: 17.405
Tốc độ tăng trưởng: 4%

10-cong-viec-tot-nhat-cho-nam-2013-810-cong-viec-tot-nhat-cho-nam-2013-8

Đại diện bán hàng

8. Nhà phân tích an ninh thông tin, phát triển web và kiến trúc sư mạng máy tính

Số việc làm tăng thêm kể từ 2010: 15.715
Tốc độ tăng trưởng: 5%

10-cong-viec-tot-nhat-cho-nam-2013-9

Nhà phân tích an ninh thông tin, phát triển web và kiến trúc sư mạng máy tính

9. Kỹ sư cơ khí

Số việc làm tăng thêm kể từ 2010: 13.847
Tốc độ tăng trưởng: 6%

10-cong-viec-tot-nhat-cho-nam-2013-10

Kỹ sư cơ khí

10. Kỹ sư công nghiệp

Số việc làm tăng thêm kể từ 2010: 12.269
Tốc độ tăng trưởng: 6%

10-cong-viec-tot-nhat-cho-nam-2013-11

Kỹ sư công nghiệp

Ke-toan.com trích Infonet.

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*