10 công việc hoàn hảo cho những người yêu thích toán học

Trong nền kinh tế tràn ngập dữ liệu ngày nay, những người có năng khiếu về môn toán học sẽ không cần phải vất vả để tìm một công việc lương cao và có nhiều khả năng thăng tiến trong sự nghiệp.

Để tìm ra công việc phù hợp nhất cho những người yêu thích toán học, trang Business Insider đã dựa trên danh sách 200 ngành nghề khác nhau trên trang tìm kiếm việc làm CareerCast. Các công việc sẽ được đáh giá về mức tiền lương, triển vọng việc làm, áp lực, các yếu tố tình cảm, bao gồm mức độ cạnh tranh và sự tiếp xúc xã hội, nhu cầu vật chất, các điều kiện làm việc,…Số điểm càng thấp thì càng cho thấy mức độ hấp dẫn của công việc càng cao.

10. Nhà kinh tế học

Nhà kinh tế học

Nhà kinh tế học

Điểm tổng thể: 654
Lương trung bình hàng năm: $ 91.210
Tăng trưởng việc làm dự kiến (đến năm 2020): -2,9%
Điểm số môi trường làm việc: 48
Điểm áp lực công việc: 17
Mô tả công việc : Nghiên cứu và phân tích những tác động của các nguồn tài nguyên như đất đai, lao động và nguyên vật liệu lên chi phí và mối quan hệ của các nguồn tài nguyên ngày với ngành công nghiệp và chính phủ.

9. Môi giới chứng khoán

Môi giới chứng khoán

Môi giới chứng khoán

Điểm tổng thể: 609
Lương trung bình hàng năm: $ 72.484
Tăng trưởng việc làm dự kiến (đến năm 2020): 15%
Điểm số môi trường làm việc: 70
Điểm áp lực công việc: 39
Mô tả công việc: Làm cầu nối cho việc mua và bán cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác cho khách hàng cá nhân và thể chế.

8. Giám định thuế (thu thuế)

Giám định thuế (thu thuế)

Giám định thuế (thu thuế)

Điểm tổng thể: 560
Lương trung bình hàng năm: $ 50.210
Tăng trưởng việc làm dự kiến (đến năm 2020): 8%
Điểm số môi trường làm việc: 50
Điểm áp lực công việc: 17
Mô tả công việc: Xác định nghĩa vụ thuế và thu thuế từ các cá nhân hoặc doanh nghiệp.

7. Chuyên viên cấp đơn bảo hiểm

Chuyên viên cấp đơn bảo hiểm

Chuyên viên cấp đơn bảo hiểm

Điểm tổng thể: 526
Lương trung bình hàng năm: $ 61.182
Tăng trưởng việc làm dự kiến (đến năm 2020): 6%
Điểm số môi trường làm việc: 46
Điểm áp lực công việc: 16
Mô tả công việc: Chuyên viên cấp đơn bảo hiểm làm công việc quyết định có cấp đơn bảo hiểm cho một đối tượng khách hàng nào đó hay không, và theo những điều kiện nào.

6. Kế toán viên

Kế toán viên

Kế toán viên

Điểm tổng thể: 405
Lương trung bình hàng năm: $ 63.175
Tăng trưởng việc làm dự kiến (đến năm 2020): 14%
Điểm số môi trường làm việc: 48
Điểm áp lực công việc: 19
Mô tả công việc: Chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính để hỗ trợ các nhà quản lý trong kinh doanh.

5. Nhà thiên văn học

Nhà thiên văn học

Nhà thiên văn học

Điểm tổng thể: 357
Lương trung bình hàng năm: $ 96.228
Tăng trưởng việc làm dự kiến (đến năm 2020): 15%
Điểm số môi trường làm việc: 50
Điểm áp lực công việc: 21
Mô tả công việc: Sử dụng các nguyên tắc vật lý và toán học để hiểu được hoạt động của vũ trụ.

4. Nhà khí tượng học

Nhà khí tượng học

Nhà khí tượng học

Điểm tổng thể: 326
Lương trung bình hàng năm: $ 90.183
Tăng trưởng việc làm dự kiến (đến năm 2020): 13%
Điểm số môi trường làm việc: 47
Điểm áp lực công việc: 14
Mô tả công việc: Nghiên cứu các đặc tính vật lý, chuyển động, và quy trình bầu khí quyển.

3. Nhà thống kê

Nhà thống kê

Nhà thống kê

Điểm tổng thể: 296
Lương trung bình hàng năm: $ 74.200
Tăng trưởng việc làm dự kiến (đến năm 2020): 14%
Điểm số môi trường làm việc: 44
Điểm áp lực công việc: 14
Mô tả công việc: Lập bảng, phân tích và diễn giải kết quả của các thí nghiệm và khảo sát.

2. Nhà hoạch định tài chính

Nhà hoạch định tài chính

Nhà hoạch định tài chính

Điểm tổng thể: 159
Lương trung bình hàng năm: $ 107.222
Tăng trưởng việc làm dự kiến (đến năm 2020): 32%
Điểm số môi trường làm việc: 49
Điểm áp lực công việc: 19
Mô tả công việc: Nhà hoạch định tài chính cung cấp một loạt các dịch vụ nhằm hỗ trợ các cá nhân trong việc quản lý và lập kế hoạch tài chính tương lai của họ.

1. Chuyên viên định phí bảo hiểm

Chuyên viên định phí bảo hiểm

Chuyên viên định phí bảo hiểm

Điểm tổng thể: 123
Lương trung bình hàng năm: $ 91.211
Tăng trưởng việc làm dự kiến (đến năm 2020): 29%
Điểm số môi trường làm việc: 44
Điểm áp lực công việc: 16
Mô tả công việc: Diễn giải số liệu thống kê để xác định xác suất xảy ra tai nạn, bệnh tật và mất mát tài sản từ trộm cắp và thiên tai.

Nguồn: http://ke-toan.com trích NDH

admin

Để lại một bình luận

Phản hồi của bạn sẽ được phê duyệt trong ngày. Email của bạn được bảo mật, không hiển thị ở đây.

*
*