Subscribe to Kiến thức kế toán

Kiến thức kế toán

Hướng dẫn bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán đúng cách

Hướng dẫn bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán đúng cách

Mỗi doanh nghiệp cần phải chịu trách nhiệm về việc lưu giữ tài liệu kế toán của đơn vị mình, do đó tài liệu kế toán phải được lưu giữ… Read more »

Hướng dẫn hạch toán những khoản truy thu thuế và phạt thuế

Hướng dẫn hạch toán những khoản truy thu thuế và phạt thuế

Hạch toán những khoản truy thu thuế và phạt thuế có nhiều quan điểm rất nhau, tuy nhiên đâu mới là cách hạch toán đúng ? Bài viết này nhằm… Read more »

Định khoản tiền lương và các khoản trích theo lương

Định khoản tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán tiền lương là một bộ phận quan trọng của doanh nghiệp. Kế toán tiền lương để thanh toán lương cho người lao động. Đi kèm với tiền lương… Read more »

Subscribe to Tài liệu kế toán

Tài liệu kế toán

Quy trình làm kế toán nhà hàng | Download miễn phí

Quy trình làm kế toán nhà hàng | Download miễn phí

Ngày nay, cùng với nhu cầu phát triển của xã hội nên nhu cầu về nhà hàng, khách sạn ngày càng tăng, từ đó giúp tăng cơ hội việc làm… Read more »

Tổng hợp quy trình quản trị tài chính kế toán thực tế: tải miễn phí

Tổng hợp quy trình quản trị tài chính kế toán thực tế: tải miễn phí

Hiện nay, những bạn sinh viên kế toán mới ra trường thường không hiểu được quy trình kế toán thực tế là như thế nào ? Do đó, web kế… Read more »

Tổng hợp 4000 từ tiếng anh chuyên ngành kế toán

Tổng hợp 4000 từ tiếng anh chuyên ngành kế toán

Ngày nay, hầu như tất cả mọi doanh nghiệp đều yêu cầu tiếng anh khi đi phỏng vấn. Với nhiều sinh viên thì tiếng anh có thể chỉ đáp ứng… Read more »

Subscribe to Tin tức kế toán - thuế

Tin tức kế toán - thuế

Những chính sách pháp luật thay đổi cần lưu ý từ 01/01/2015

Những chính sách pháp luật thay đổi cần lưu ý từ 01/01/2015

Kể từ ngày 01/01/2015, một số luật được sửa đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, về luật bảo hiểm… Read more »

Bổ sung một số mặt hàng không chịu thuế GTGT từ 01/01/2015

Bổ sung một số mặt hàng không chịu thuế GTGT từ 01/01/2015

Luật số 71/2014/QH13 đã bổ sung một số mặt hàng vào đối tượng không chịu thuế GTGT nhằm góp phần khuyến khích phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp,… Read more »

Nguyên tắc xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ

Nguyên tắc xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ

Khi công ty mua tài sản cố định về thì kế toán phải sửa vào khung thời gian trích khấu hay tài sản cố định được quy định tại thông… Read more »